werkgroep

brieven april 2021

Jorge Pérez Ortega uit Mexico
Idris Khattak uit Pakistan

Deze maand schrijven we een brief voor schoonmaker Jorge Perez Ortega uit Mexico, die ontslagen werd omdat hij klaagde over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen covid 19 in het ziekenhuis waar hij werkte. In de brief vragen we om compensatie voor zijn ontslag.

En ook vragen we de autoriteiten in Pakistan naar de verblijfplaats van mensenrechtenverdediger Idris Khattak die sinds 2019 op een onbekende plek wordt vastgehouden op basis van een vage aanklacht.

Klik op de onderschriften bij de foto’s voor een voorbeeldbrief; klik hier voor een nadere toelichting op de schrijfdoelen van deze maand.