werkgroep

brieven augustus 2020

Tijdelijk ziekenhuis Guatemala
Gustavo Gatica

We schrijven deze maand voor 46 ontslagen personeelsleden van een tijdelijk coronaziekenhuis in Guatemala (hier vindt u de voorbeeldbrief) en voor de Chileen Gustavo Gatica (hier voorbeeldbrief) die door politiegeweld blind is geworden.

Klik hier voor een toelichting op beide schrijfdoelen