werkgroep

Andere activiteiten

Avondvullend programma voor vrouwengroepen.

 

Amnesty International heeft in Ooststellingwerf een actieve werkgroep van 5 werkgroepleden en veel flexwerkers. Deze groep mensen brengt mensenrechten onder de aandacht, ondersteunt mensenrechtenacties en voert acties binnen de gemeente.

 

Het is geen leuk onderwerp, maar wel boeiend en interessant.

 

Daarom bieden wij de vrouwenorganisaties van Ooststellingwerf aan

een avondvullend programma te verzorgen binnen jullie organisatie met film, voorlichting en discussie. Het thema van deze avond, kan binnen het algemene thema ‘mensenrechten’ in overleg met jullie worden bepaald.

De avond wordt verzorgd door één of twee van onze werkgroepleden. Wij zorgen voor de film, deskundige toelichting en kunnen een discussie leiden. Tevens zorgen wij ervoor dat er thematisch foldermateriaal beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld de universele verklaring voor de rechten van de mens = de mensenrechten.

 

Aan deze avond zijn voor jullie geen extra kosten verbonden. Wel moet er een beamer, scherm en afspeelapparatuur voor de film aanwezig zijn.

 

Als tegenprestatie willen wij de aanwezigen vragen of zij op de een of andere manier actief zouden willen worden binnen de Amnesty-organisatie. Wij denken dan aan het schrijven van brieven, als collectant meedoen aan de jaarlijkse collecte, zo nu en dan een informatiekraam bemensen of lid worden van de werkgroep.