Ooststellingwerf

werkgroep

over Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.

Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.

Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

Zie verder https://www.amnesty.nl/over-amnesty/missie-en-werkwijze

 

 

Resultaten 10 december schrijfactie

Rond 10 december – Dag van de Rechten van de Mens – schreven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven tegen onrecht. Van Canada tot Zuid-Afrika en van Mexico tot Maleisië deden mensen mee aan Amnesty’s Write for Rights-schrijfactie.

Ook in Ooststellingwerf werd geschreven. Dat gebeurde in de bibliotheek van Oosterwolde en in de MFA in Oldeberkoop.

Dit jaar ging het om het lot van zeven vrouwelijke activisten in zeven verschillende landen, allemaal slachtoffer van bedreiging, discriminatie en gevangenschap omdat ze zich hebben ingezet tegen de onrechtvaardigheid in hun land.

Een van hen, Marielle Franco uit Brazilië, werd op 14 maart vermoord omdat ze als gemeenteraadslid in Rio de Janeiro opkwam voor armen, Afro-Brazilianen, vrouwen en LHBTI’s. Voor haar kunnen we niets meer doen, maar wel hebben we de Braziliaanse president opgeroepen de moord op Marielle te onderzoeken en de verantwoordelijken te berechten. Ook hebben we gevraagd de mensenrechtenverdedigers in Brazilië te beschermen.

Met elkaar schreven we in Ooststellingwerf 95 brieven aan de autoriteiten in de verschillende landen, en 86 kaartjes aan de vrouwen persoonlijk, om hen een hart onder de riem te steken.

 

10 december Wethouder Fimke Hylkema schrijft ook mee

 

De ploeg van 16.00 uur

Running Dinner in Oosterwolde 11 oktober

Donderdag 11 oktober hielden wij tussen 17.00 en 20.00 uur een zgn. Running Dinner langs 15 winkels in Oosterwolde. In elk van die 15 winkels was aandacht voor het werk van Amnesty. We speelden op een locatie het oneerlijke ganzenbord, op andere plaatsen lieten we YouTube-filmpjes zien van het Amnesty Nederland-kanaal, in een supermarkt kon een petitie worden getekend en op een andere plaats werden groetenkaarten geschreven.

De 5 grote posters die 50 jaar actie verbeeldden hingen in 5 verschillende winkels, verspreid over de route. In elk ervan werd door vrijwilligers uitleg gegeven over de acties van Amnesty vanaf 1968. Een van die vrijwilligers, Abraham uit Eritrea, vertelde de belangstellende bezoekers  over wat hij zelf heeft meegemaakt.

Het Vrijstatig Volkje ondersteunde de Amnesty-activiteiten met een gevarieerd programma van muziek en dans midden in de winkelstraat.

Jammer genoeg viel de totale publieke belangstelling wat tegen, maar degenen die de route hebben gevolgd, bleken aangenaam verrast door het veelzijdige programma en de bijzonder smakelijke hapjes die de winkeliers hen voorschotelden.

De start van het Running Dinner was in de Wereldwinkel

Wethouder Esther Verhagen met een medewerkster van de Wereldwinkel

Nog meer foto’s:

Amnesty Nederland 50 jaar

Op 11 oktober a.s. organiseert de werkgroep Ooststellingwerf van Amnesty International een Running Dinner met als thema 50 jaar Amnesty Nederland. Dat doet de werkgroep in nauwe samenwerking met 15 winkeliers in het centrum van Oosterwolde. Kijk voor meer informatie in onze agenda!

Vrijwilligers door de gemeente in het zonnetje gezet

De werkgroep van Amnesty was een van de genomineerde vrijwilligersorganisaties die vrijdagmiddag 29 juni op het gemeentehuis was uitgenodigd. Hier werden alle vrijwilligers en organisaties in het zonnetje (een bloemetje) gezet en de prijzen uitgereikt. Wat worden er prachtige initiatieven ontwikkeld en onderhouden in Ooststellingwerf.
Amnesty viel niet in de prijzen, maar vond ook de nominatie al een hele eer. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Esther Verhagen in het bijzonder, maar zijn ook alle aanwezigen uitgenodigd  om op donderdagavond 11 oktober 2018 deel te nemen aan de fototentoonstelling ter ere van 50 jaar Amnesty Nederland en het running diner in Oosterwolde. Nadere informatie hierover volgt op deze website en in de regionale pers.

Voorzitter van de werkgroep Karin Tersmette achter de microfoon tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis. Foto: Radboud Hafkenscheid.

 

Amnesty Ooststellingwerf genomineerd voor Vrijwilligersprijs Ooststellingwerf 2018

De Amnestywerkgroep Ooststellingwerf is genomineerd voor de Vrijwilligersprijs Ooststellingwerf 2018!

Onze gemeente vindt dat vrijwilligers belangrijk werk doen voor de samenleving, en wil de initiatieven van de vrijwilligersorganisaties voor het voetlicht brengen. Daarom is de Vrijwilligersprijs Ooststellingwerf ingesteld. Er is een oproep gedaan om vrijwilligersorganisaties die opvallen door hun enthousiasme, initiatieven en inzet bij de gemeente aan te melden, en daar was onze werkgroep dus ook bij.

Op vrijdag 29 juni worden drie prijswinnaars bekendgemaakt, en daar hopen we uiteraard bij te zijn, maar met de nominatie zijn wij ook al zeer vereerd!

Bijna 500 handtekeningen op koningsmarkt in Appelscha

Op koningsdag 27 april hebben we in Appelscha met elkaar 489 handtekeningen verzameld onder de twee petities die we hadden. 243 voor Wang Quanzhang en 246 voor Azza Soliman. De sfeer op de markt in Appelscha was goed, het weer prima en we hebben weer met veel mensen over de mensenrechten en het werk van Amnesty kunnen spreken.

Dit jaar staat Amnesty op koningsdag in Appelscha

Op 27 april staat de werkgroep Ooststellingwerf van Amnesty International de hele dag in Appelscha met een kraam. Op deze feestelijke dag wil de werkgroep aandacht vragen voor mensen die omwille van hun acties vóór de mensenrechten beschuldigd, vervolgd of zelfs gevangen genomen worden. Dat gebeurt gelukkig niet in Nederland, maar er zijn steeds meer landen waar de mensenrechten onder druk staan.

Amnesty hoopt dat veel bezoekers van de fesitiviteiten in Appelscha even bij de Amnestykraam langs zullen gaan om hun handtekening te zetten onder een van de petities.

 

Dit jaar voert Amnesty in Appelscha actie voor de vrijlating van de Chinese advocaat Wang Quanzhang, die in augustus 2015 is opgepakt omdat hij de belangen behartigde van een spirituele beweging en van activisten die corruptie willen aanpakken. We weten niet hoe het met hem is, zijn advocaat en familie mag hem niet bezoeken.

Daarnaast is er een petitie voor Azza Soliman uit Egypte. Azza zet zich in voor de rechten van vrouwen in haar land, en vooral voor slachtoffers van huiselijk geweld en verkrachting. Onlangs werd ze beschuldigd van corruptie en ze kan tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. We roepen de Egyptische president op haar niet te vervolgen.

 

Opbrengst collecte

Bijna 3400 euro voor Amnesty International

In de week van 11-17 maart hebben tientallen vrijwilligers in Ooststellingwerf weer voor het werk van Amnesty International gecollecteerd. Het weer zat niet echt mee, maar toch hebben ze met elkaar in totaal 3384 euro in de collectebussen gekregen.

De werkgroep Ooststellingwerf dankt alle collectanten voor hun geweldige inzet!

 

Werkgroep bij de PKN streekgemeente Frieslands End

Op zondag 4 februari was de werkgroep bij de PKN streekgemeente Frieslands End in Makkinga uitgenodigd om iets te vertellen over Amnesty in het algemeen en brieven schrijven in het bijzonder.

Het algemene gedeelte heeft Karin Tersmette voor haar rekening genomen en ze vertelde wat Amnesty doet en waarom we dit met zoveel vrijwilligers en betrokkenen doen. Jan Slot heeft het deel over het brievenschrijven verder uitgediept, waarbij hij verteld heeft wat hem beweegt om al zeker 15 jaar elke maand het brievenschrijven onder de aandacht te brengen van de kerkgangers in Oosterwolde. Na de kerk was er gelegenheid om na te praten en om eigen ervaringen te vertellen en te delen.

Wij (de werkgroep van Amnesty in Ooststellingwerf), worden graag uitgenodigd om op deze wijze onze betrokkenheid te delen. Maar dat mag ook anders. Elke keer passen wij de insteek aan aan de situatie. Wil je een avondvullend programma of een kleine bijdrage van 5 minuten? Wij komen graag vertellen over mensenrechten.