werkgroep

Geen categorie

interview met Karin Tersmette

Luister  donderdag 11 oktober naar het interview met  de voorzitter van de werkgroep A.I. Ooststellingwerf,  Karin Tersmette, over onderstaande avond, op omroep Odrie  tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 

Muzikale avond Amnesty International

Muzikale avond Amnesty International en popkoren Oosterwolde

De werkgroep Amnesty International Ooststellingwerf organiseert samen met de popkoren Just4Fun en 4everFun een muziek-, meezing- en informatieavond in hotel De Zon te Oosterwolde. Er worden liedjes gezongen die betrekking hebben op mensenrechten, en die door iedereen meegezongen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ‘Over de Muur’ van het Klein Orkest. De mensenrechtenliedjes worden door de Amnestywerkgroep met passende teksten ingeleid. Behalve de meezingnummers zijn er ook korte kooroptredens. Deze muzikale, informatieve bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 16 oktober in de bovenzaal van hotel De Zon in Oosterwolde, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Het is voor het eerst dat Amnesty International en de popkoren op deze manier samenwerken. Het is dan ook afwachten of hiervoor veel belangstelling is. Zowel de leden van Just4Fun en 4everFun als ook de mensen van Amnesty International verheugen zich op de avond. “Iedereen die graag meer wil weten over Amnesty International en houdt van muziek, is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in het zingen bij een popkoor, worden uitgenodigd om te komen. Dit is een prima kans om te onderzoeken hoe leuk dat is. Meezingen is niet verplicht, maar de kans is groot dat je de lippen niet op elkaar kunt houden als wij eenmaal gaan zingen”, aldus Astrid Werumeus van Just4Fun.

over Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.

Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.

Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Zie verder https://www.amnesty.nl/over-amnesty/missie-en-werkwijze


Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

 Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.

Meer over privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy