Ooststellingwerf

werkgroep

Werkgroep bij de PKN streekgemeente Frieslands End

Op zondag 4 februari was de werkgroep bij de PKN streekgemeente Frieslands End in Makkinga uitgenodigd om iets te vertellen over Amnesty in het algemeen en brieven schrijven in het bijzonder.

Het algemene gedeelte heeft Karin Tersmette voor haar rekening genomen en ze vertelde wat Amnesty doet en waarom we dit met zoveel vrijwilligers en betrokkenen doen. Jan Slot heeft het deel over het brievenschrijven verder uitgediept, waarbij hij verteld heeft wat hem beweegt om al zeker 15 jaar elke maand het brievenschrijven onder de aandacht te brengen van de kerkgangers in Oosterwolde. Na de kerk was er gelegenheid om na te praten en om eigen ervaringen te vertellen en te delen.

Wij (de werkgroep van Amnesty in Ooststellingwerf), worden graag uitgenodigd om op deze wijze onze betrokkenheid te delen. Maar dat mag ook anders. Elke keer passen wij de insteek aan aan de situatie. Wil je een avondvullend programma of een kleine bijdrage van 5 minuten? Wij komen graag vertellen over mensenrechten.

 

Collecteweek 11-17 maart

Er wordt voor Amnesty in bijna alle dorpen in Ooststellingwerf gecollecteerd en we zouden graag in alle dorpen de collecte willen lopen.

Ieder jaar loopt min of meer dezelfde groep (steeds ouder wordende) mensen met de collectebus. En elk jaar vallen er helaas wel een paar collectanten af wegens gezondheidsproblemen. We zijn hard op zoek naar nieuwe (fitte) collectanten!

Je ziet, ook binnen onze gemeente, dicht bij huis, kun je iets voor Amnesty betekenen, en dus voor de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben!

Wil je ons helpen, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Actiedag 10 december

 

 

Schrijven in de bibliotheek van Oosterwolde. Burgemeester Harrie Oosterman schrijft de eerste brief

 

Amnesty Schrijfmarathon 2017

In Ooststellingwerf meer dan 500 brieven en kaarten tegen onrecht geschreven

 

Na de zeer succesvolle Schrijfmarathon afgelopen jaar, heeft Nederland opnieuw massaal brieven geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Ook in Ooststellingwerf werd op 9 en 10 december volop geschreven. In de bibliotheek van Oosterwolde gaf Burgemeester Oosterman op zaterdag 9 december het startschot om 11.30 uur, door de eerste brief te schrijven. Tot 16.00 uur schreven we door.

 

Uit de openingstoespraak van werkgroepvoorzitster Karin Tersmette:

 

Morgen is het de dag van de mensenrechten en dit keer heeft Amnesty voor deze dag gekozen voor het thema:

Verander een leven, schrijf een brief

Kan het zo simpel zijn? Ik schrijf een brief, en jij komt vrij… Ja, zo simpel kan het zijn.

Vorig jaar schreven wij voor Maxima Acuna uit Peru, een mensenrechtenverdediger die in het gelijk is gesteld. Zij wilde op haar eigen land blijven wonen en zij wilde niet dat een groot mijnbouwbedrijf haar land inpikte. Zij geeft nu zelf aan: Ik bedank jullie met heel mijn hart voor alle brieven die jullie me gestuurd hebben. Jullie geven me de moed om door te vechten.

Het jaar ervoor schreven we voor Fred Bauma en Yves Makwambala uit Congo die vrijkwamen. Fred geeft aan: Ik bedank de duizenden mensen in de wereld die mij via Amnesty International geschreven hebben, of gewoon aan mij en Yves hebben gedacht.

In Nederland actievoeren is gemakkelijk. Ik schrijf een brief, ik sta met een spandoek langs de kant. Ik vind ergens wat van. Het kost mij tijd, soms wat geld, maar hoe gevaarlijk is dit? Misschien mag ik niet naar een land waar één van die petities over ging. Ach, hoe erg is dit. Een land waar blijkbaar de mensenrechten ernstig worden geschonden en men door het zetten van mijn handtekening al tot actie over gaat. Daar kan ik heel goed mee leven, daar hoef ik ook niet naar toe.

Ook dit jaar wordt er weer geschreven voor en naar 10 personen, mensen die in een heel moeilijke situatie geprobeerd hebben voor hun eigen rechten of die van anderen op te komen. En ook dit jaar gaat het weer om schrijnende gevallen. Sommige komen in het nieuws, zoals de directeur van Amnesty in Turkije, maar veel vaker is het hooguit eenmalig een berichtje op pagina 6 in de krant en daarna nooit meer iets. Maar vandaag en morgen staan de spotlights aan en krijgen deze mensen de aandacht die elk mens in zo’n situatie verdient. En we weten dat het helpt dus:

Op de tafel hier liggen alle voorbeeldbrieven en er liggen kaarten. Ik nodig jullie allemaal uit om te schrijven tot je arm lam is en niet meer kan of tot je tijd echt op is.

En daar wil ik nog als laatste aan toevoegen. Denk je dit voelt goed en heb je nog meer tijd voor ons, dan nodig ik iedereen hier uit om zich bij ons werk aan te sluiten. We zoeken nog steeds collectanten, werkgroepleden, mensen die bij een actie als vandaag 2 uurtjes tijd beschikbaar kunnen en willen stellen. Wij zijn blij met elke bijdrage en weet dat je met deze kleine bijdrage een groots resultaat kunt bereiken.

Bij de Poiesz is de statafel ingericht.

 

 

Op zondag 10 december werd geschreven in Oldeberkoop: in MFA Mejander, bij de Poiesz in Haulerwijk en in Oosterwolde in de R.K. kerk en bij Albert Heijn.

 

Op zondag 17 december werd de actie afgesloten op de kerstmarkt van Groen Goed Menken. In totaal werden er 300 brieven en 215 kaartjes geschreven.

In de brieven, die worden verstuurd aan de landelijke overheden in de landen van de slachtoffers, wordt gevraagd om gerechtigheid voor deze mensen. Soms zitten ze niet of niet meer in de gevangenis, maar worden ze bedreigd om hun mening of geaardheid. De kaartjes zijn voor de slachtoffers zelf, om hen een steuntje in de rug te geven.

De werkgroep Amnesty Ooststellingwerf is heel blij met alle brievenschrijvers en alle positieve reacties van mensen die in het voorbijgaan kaartjes hebben geschreven.

 

 

 

 

 

 

Avond met de koren ‘Just for fun’ en ‘Fun for ever’.

 

Maandagavond 16 oktober organiseerde de werkgroep A.I. Ooststellingwerf  samen met de “fun” koren uit Ooststellingwerf een meezingavond, in hotel de Zon, rondom het thema mensenrechten. De avond en de liederen werden ingeleid door Karin Tersmette, voorzitter van de werkgroep en de dirigente van de koren Carola de Jong.  Het werd een groot succes.  De koren zongen met hart en ziel liederen over vrijheid, vrede en mensenrechten. Dit werd afgewisseld met samenzang van bekende nummers. Het publiek dat aanwezig was werd helemaal meegesleept in het enthousiasme van de koren. Het was een avond met een fantastische sfeer. De foto’s spreken voor zich.

          

 

           

interview met Karin Tersmette

Luister  donderdag 11 oktober naar het interview met  de voorzitter van de werkgroep A.I. Ooststellingwerf,  Karin Tersmette, over onderstaande avond, op omroep Odrie  tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 

Muzikale avond Amnesty International

Muzikale avond Amnesty International en popkoren Oosterwolde

De werkgroep Amnesty International Ooststellingwerf organiseert samen met de popkoren Just4Fun en 4everFun een muziek-, meezing- en informatieavond in hotel De Zon te Oosterwolde. Er worden liedjes gezongen die betrekking hebben op mensenrechten, en die door iedereen meegezongen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ‘Over de Muur’ van het Klein Orkest. De mensenrechtenliedjes worden door de Amnestywerkgroep met passende teksten ingeleid. Behalve de meezingnummers zijn er ook korte kooroptredens. Deze muzikale, informatieve bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 16 oktober in de bovenzaal van hotel De Zon in Oosterwolde, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Het is voor het eerst dat Amnesty International en de popkoren op deze manier samenwerken. Het is dan ook afwachten of hiervoor veel belangstelling is. Zowel de leden van Just4Fun en 4everFun als ook de mensen van Amnesty International verheugen zich op de avond. “Iedereen die graag meer wil weten over Amnesty International en houdt van muziek, is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in het zingen bij een popkoor, worden uitgenodigd om te komen. Dit is een prima kans om te onderzoeken hoe leuk dat is. Meezingen is niet verplicht, maar de kans is groot dat je de lippen niet op elkaar kunt houden als wij eenmaal gaan zingen”, aldus Astrid Werumeus van Just4Fun.

over Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf.

Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.

Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Zie verder https://www.amnesty.nl/over-amnesty/missie-en-werkwijze


Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacy-rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, valt onder de AVG. Zo ook Amnesty International.

 Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy.

Meer over privacywet: https://www.amnesty.nl/privacy